Proses met Begrafnis

 1. Wat moet gedoen word in geval van ‘n afsterwe ?

   • Skakel u dokter:

    • Skakel u Predikant:

    • Skakel Familie of vriende om u by te staan.

    • Skakel Minroc Begrafnisdienste wat ook ‘n kontrakteur is van Doves om die liggaan af te haal. 018 4641057 of 083 440 4838

 

      1. Wat gebeur met die inhaal van die liggaam?
   • Opgeleide persoonlid van Minroc sal die liggaam van die oorledene verwyder na Minroc Begrafnisdienste se perseel;

   • Daar sal die liggaam versorg word en geberg word tot en met die begrafnis.

   •  

 

  1. Inligting wat familie aan Minroc Begrafnisdienste moet verskaf.

    • Gesertifiseerde ID-dokumente en huweliksertifikaat van oorledene en gade.

    • ID-dokumente van persoon wat die begrafnis gaan reel.

    • Geboortesertifikaat/ID dokument van oorledene.

    • Tyd en datum van die begrafnis en besonderhede van begrafplaas.

    • Naam en nommer van die predikant.

    • Sterftesertifikaat (as dit reeds beskikbaar is).

    • Bewys van polisse.

    • Aanvaarding van alle Begrafnispolisse