Polisse

Begrafnisse is ‘n onaangename onderwerp.

Niemand wil graag daaraan dink of daarvoor beplan nie.

Ongelukkig is dit ‘n deel van die lewe en daar gaan tye kom wat ons geliefdes aan die dood moet afstaan.

 

Die finansiele uitgawes van een begrafnis kan tussen R8000 tot R18000 beloop.

Hierdie onkostes is gewoonlik onverwags en almal kan nie altyd begroot daarvoor nie.

Meeste begrafnisondernemers vereis vooruitbetaling in kontant en dit is dikwels ‘n probleem om die nodige fondse te verkry.

 

MINROC begrafnispolisse kan u die gemoedsrus bied dat die nodige fondse binne 48 uur nadat u ‘n doodsertifikaat ingehandig het, beskikbaar sal wees.

 

U kan een van vele planne kies: R5000, R8000, R10000, R18000.

Teen ‘n geringe bedrag ‘n maand kan u en u gesin verseker word.

‘n Kontantbedrag word uitbetaal wat meeste van die onkoste van ‘n begrafnis kan dek.

 

Moenie uitstel nie, maak gebruik van Minroc Begrafnisdienste se polisse wat onderskryf word deur: UNION LIFE